Jak zatrudnić nianię? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Jak zatrudnić nianię?

Planer na Dobry Rok

Jak zatrudnić nianię?

jak zatrudnić nianię

Zatrudnienie niani to dla wielu rodziców sposób na zapewnienie opieki swojemu dziecku. Stanowi alternatywę dla żłobka i pozwala rodzicom na powrót do pracy. O czym jednak nie wolno zapominać? Jaką umowę podpisać z opiekunką? Sprawdźcie, co na ten temat mówią przepisy. 

Jak zatrudnić nianię bez działalności gospodarczej?

Wybór odpowiedniej niani dla dziecka nie jest zadaniem prostym. Chcemy, by była to osoba odpowiedzialna, kreatywna, uczciwa. Kiedy już znajdziemy idealną opiekunkę, powinniśmy określić warunki jej pracy.

Wielu osobom zatrudnienie kojarzy się z osobami prowadzącymi firmę. Być może właśnie dlatego nie wszyscy rodzice wiedzą, że jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą podpisać z nianią umowę o pracę przewidzianą w Kodeksie pracy.

Ale uwaga: stajemy się wówczas pracodawcą, a to oznacza, że opiekunce będzie przysługiwać prawo do urlopu wypoczynkowego, a jej wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownika należy zgłosić do ZUS-u i opłacać za niego składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Niania może być również zatrudniona na podstawie umowy zlecenie.

Umowa uaktywniająca dla niani

Umowa uaktywniająca to rodzaj umowy o świadczenie usług, którą regulują odpowiednio zawarte w Kodeksie cywilnym przepisy o umowie zlecenia. Została wprowadzona przepisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Umowę uaktywniającą można zawrzeć, jeżeli dziecko ukończyło 20. tydzień życia i ma mniej niż 3 lata. Stronami takiej umowy są rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko oraz niania. Nianią w świetle wspomnianej wyżej ustawy może być tylko osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest rodzicem dziecka

– tłumaczy radca prawny Anna Marek z Kancelarii Kupilas&Krupa.

Babcia nianią na umowie?

W ramach umowy uaktywniającej można zatrudnić babcię, dziadka, ciocię, a nawet starsze rodzeństwo dziecka, jeśli ukończyło 18 lat.

Zobacz także
dzieci w przedszkolu

Umowa musi być zawarta w formie pisemnej i określać: strony umowy (niania i rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko), cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki oraz liczbę dzieci powierzonych opiece. Konieczne jest spisanie obowiązków niani, określenie wysokości wynagrodzenia oraz sposobu i terminu jego wypłaty. W dokumencie należy też zaznaczyć czas, na jaki umowa została zawarta oraz warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Dofinansowanie na zatrudnienie niani

Jeśli zdecydujecie się zatrudnić nianię, jej składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. By jednak otrzymać dofinansowanie, spełnione muszą być następujące warunki:

  • rodzic musi zgłosić nianię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą,
  • dziecko nie chodzi do żłobka, klubu  dziecięcego i nie opiekuje się nim dzienny opiekun.

W 2022 r. dofinasowanie obejmuje składki od wynagrodzenia niani nieprzekraczającego kwoty 1505 zł. Co ważne, ZUS opłaca składki za nianię maksymalnie do końca roku szkolnego (31 sierpnia), w którym dziecko skończy 3 lata.

Wzór umowy uaktywniającej

Jeśli chcesz legalnie zatrudnić nianię i spisać z nią umowę uaktywniającą, możesz skorzystać z naszego wzoru dokumentu. Został on przygotowany w formie:

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

(c) 2012-2024 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl