Opieka nad chorym dzieckiem. Kiedy przysługuje i na jakich warunkach? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Opieka nad chorym dzieckiem. Kiedy przysługuje i na jakich warunkach?

Planer na Dobry Rok

Opieka nad chorym dzieckiem. Kiedy przysługuje i na jakich warunkach?

młoda mama opieka nad chorym dzieckiem
Opieka nad chorym dzieckiem to prawo, z którego mogą skorzystać pracujący rodzice. Kiedy świadczenie to przysługuje? Na jakich warunkach można je otrzymać? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy? I ile dni opieki na chore dziecko przysługuje rodzicom w roku kalendarzowym? Sprawdźcie, co na ten temat mówią najnowsze przepisy.

Opieka nad chorym dzieckiem. Co na to prawo?

Infekcje u dziecka zdarzają się często. To zresztą jeden z trudniejszych aspektów rodzicielstwa, który spędza rodzicom sen z powiek. Może być też problematyczny ze względu na pracę zawodową. Tu jednak prawo stanowi jasno: rodzic zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub prowadzący działalność gospodarczą i opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe ma prawo do zwolnienia, by móc sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Art. 188 kodeksu pracy przyznaje też pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

→ Przeczytaj również: Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński po zmianach w 2023 r.

Ile jest dni opieki nad chorym dzieckiem?

Prawo do opieki nad dzieckiem ma zarówno matka, jak i ojciec. Przysługuje im (wspólnie!) 60 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego, pod warunkiem, że ich dziecko nie ukończyło 14. roku życia (później mogą sprawować nad nim opiekę maksymalnie przez 14 dni w roku, a jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 30 dni). Wymiar ten jest niezależny od liczby posiadanych dzieci.

Opieka na dziecko chore przysługuje obojgu rodzicom, ale nie mogą jej sprawować równocześnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jedno z dzieci jest chore, a drugie przebywa w szpitalu i konieczne jest, aby jeden z opiekunów z nim był.

Który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny?

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad osobą bliską może wystawić każdy lekarz, który uzna, że chory takiej opieki wymaga.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Za czas nieobecności w pracy rodzic ma prawo pobierać zasiłek opiekuńczy na dziecko. Jest on wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek opiekuńczy wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych) na wniosek pracownika, który musi złożyć druk Z-15a. Musi w nim wykazać okres, za jaki będzie ubiegał się o zasiłek, wpisać dane dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka i w formie oświadczenia odpowiedzieć na pytania:

  • czy są członkowie rodziny, którzy mogą sprawować opiekę nad dzieckiem,
  • czy wnioskodawca pracuje w systemie pracy zmianowej,
  • czy w razie opieki nad dzieckiem powyżej 14. roku życia wnioskodawca pozostaje z nim w jednym gospodarstwie,
  • czy wnioskodawca zmienił płatnika składek w ciągu roku.

Potrzebne będą również dane drugiego rodzica lub małżonka, jeśli nie jest on rodzicem oraz dane innego członka rodziny, który otrzymał zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem, na które ubiega się o świadczenie (np. dziadków).

Zobacz także
syrop z cebuli i czosnku

Kiedy ZUS wypłaca L4?

ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy wyłącznie wtedy, kiedy rodzic złoży odpowiedni wniosek, dlatego najlepiej jest zrobić to jak najszybciej. Wniosek o wypłatę można złożyć pracodawcy lub elektronicznie przez PUE ZUS.

Wypłata zasiłku opiekuńczego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

5 dni opieki nad dzieckiem. Od kiedy?

W świetle znowelizowanych przepisów kodeksu pracy rodzice mogą wziąć urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni. Otrzymają go w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Tak urlop udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Urlop na dziecko chore nie jest płatny. Za ten czas nie przysługuje wynagrodzenie.

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2024 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl