GBS w ciąży – dlaczego to badanie jest tak ważne? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
GBS w ciąży – dlaczego to badanie jest tak ważne?

Planer na Dobry Rok

GBS w ciąży – dlaczego to badanie jest tak ważne?

kobieta leży w szpitalu na pierwszym planie noworodek

Z tego artykułu dowiesz się:

GBS (paciorkowce grupy B) to bakterie powszechnie występujące. Ich nosicielem jest wiele kobiet, z których zdecydowana większość nie ma o tym pojęcia. Nie daje bowiem żadnych objawów i nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Może jednak stanowić poważne zagrożenie dla dziecka przychodzącego na świat drogą naturalną.

GBS. Co to jest?

GBS (GroupB Streptococcus) to paciorkowiec beta-hemolizujący z grupy B. Kolonizuje dolny odcinek przewodu pokarmowego, odbyt i pochwę. Na ogół nie wykazuje cech patogenności. Może jednak stanowić zagrożenie dla kobiet w ciąży i noworodków. To właśnie u rodzących się dzieci GBS może wywołać sepsę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie szpiku, prowadząc do śmierci.

W czasie porodu naturalnego ryzyko kolonizacji bakterią noworodka jest duże. I dlatego też  od kilkunastu lat obowiązują w Polsce standardy Centers for Diseases Control and Prevention dotyczące badań przesiewowych w kierunku GBS u ciężarnych. Ujęto w nich również okołoporodową profilaktykę antybiotykową u matek, u których stwierdzono nosicielstwo tej bakterii. Wszystkie te działanie przyczyniły się do tego, że odsetek powikłań zakażeń paciorkowcowych u noworodków znacząco się zmniejszył. Obecnie trwają badania mające na celu opracowanie szczepionki chroniącej przed GBS.

Czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia są m.in.:

 • wcześniactwo,
 • przedwczesne pęknięcie błon płodowych i odpływanie płynu owodniowego (> 18 godzin),
 • zapalenie błon płodowych i łożyska (łac. chorioamnionitis),
 • zakażenia układu moczowego o etiologii GBS w ciąży,
 • gorączka u rodzącej (> 38ºC),
 • urodzenie w przeszłości dziecka z zakażeniem GBS.

Dodatni GBS. Co to znaczy?

Przesiewowe badania mikrobiologiczne w kierunku obecności GBS  zaleca się wykonać wszystkim kobietom ciężarnym między 35. a 37. tygodniem ciąży. Wymaz pobiera się z pochwy oraz odbytnicy.

Jeśli wynik badania GBS jest dodatni, wówczas kobieta otrzymuje śródporodową antybiotykoterapię. Zmniejsza to częstość kolonizacji bakterii u noworodków i ryzyko wystąpienia dalszych powikłań.

Profilaktykę okołoporodową Streptococcus agalactiae wdraża się również, gdy:

Zobacz także
dziewczynka kaszel w przebiegu przeziębienia

 • wynik badania GBS jest ujemny, ale u wcześniej urodzonego dziecka wystąpiło zakażenie okołoporodowe paciorkowcem z grupy B,
 • poród rozpoczął się przed wykonaniem badania na nosicielstwo GBS lub kobieta go nie wykonała.

Jeśli u dziecka pojawią się oznaki zakażenia (m.in. podwyższone CRP) z jego pępka i ucha pobiera się materiał mikrobiologiczny, by sprawdzić, czy za stan zapalny odpowiadają paciorkowce z grupy B.

Objawy zakażenia mogą być wczesne (do 7 dni po porodzie) lub późne (pojawiają się pomiędzy 7. a 90. dniem życia). Pierwsze z nich są zdecydowanie częstsze i rozpoznaje się je już w pierwszej dobie życia dziecka.

Bibliografia

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, co to jest GBS w ciąży, zajrzyj do literatury naukowej:

 • Cnota W, Mucha D, Mucha J, Zakażenia perinatalne paciorkowcami grupy B a powikłania u noworodków. Doświadczenia własne, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017 t. 2, nr 3, 87–92.
 • Heczko P, Niemiec T, Lauterbauch R, et al. Zalecenia dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków spowodowanych przez ten drobnoustrój. Zakażenia. 2008; 2: 20–26.
 • Kotarski J, Heczko PB, Lauterbach R, Niemiec T, Leszczyńska-Gorzelak B. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom noworodków. Ginekologia Polska 2008;79:221-223.
 • Romanowska M, Baranowska B, Profilaktyka zakażeń noworodków paciorkowcami grupy B. Aktualne postępowanie okołoporodowe, Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2019, Vol. 8, Nr 2, 68-71.
 • Sieroszewski P, Bober Ł, Kłosiński W. Zakażenia podczas ciąży. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2012; 5(2): 65–84.
Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

(c) 2012-2024 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl