Rodzina 500 plus. Złóż wniosek na kolejny okres świadczeniowy - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Rodzina 500 plus. Złóż wniosek na kolejny okres świadczeniowy

Planer na Dobry Rok

Rodzina 500 plus. Złóż wniosek na kolejny okres świadczeniowy

wniosek o 500+

Rodzina 500 plus to program dający dużą pomoc dla wielu rodzin. By jej nie stracić, po stronie rodzica leży obowiązek dotrzymania terminów i złożenia odpowiednich dokumentów. Przypominamy więc, że od 1 lutego br. można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Jeśli tego nie zrobimy, pieniądze będą wypłacone w późniejszym terminie.

Wniosek o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

2022 r. przyniósł niewielkie zmiany w kwestii wypłat świadczenia 500 plus. Najważniejsza z nich to zmiana organu obsługującego program. Od 1 stycznia 2022 r. zbieranie wniosków przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dotychczas zajmowały się tym jednostki samorządowe). Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń jedynie do końca maja 2022 r.

Od nowego roku ponadto dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Wypłata świadczenia jest bezgotówkowa (pieniądze są wysyłane na wskazane konto bankowe).

Jeśli jesteś już beneficjentem programu 500 plus musisz pamiętać, by złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. Jeśli tego nie zrobisz do 30 kwietnia br., wówczas ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy. A to oznacza przerwę w wypłacie świadczenia.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r.

Decyzja o przyznaniu świadczenia 500 plus

Wniosek o świadczenie 500 plus rozpatrywany jest elektronicznie. Otrzymasz dokument potwierdzający jego przyznanie. Znajdziesz go w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS, również wtedy, gdy wniosek był składany za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Nie musisz potwierdzać jego odbioru. Informację o nowym dokumencie na  PUE ZUS (informacja o przyznaniu świadczenia) otrzymasz mejlem na adres, który podałeś we wniosku o świadczenie wychowawcze (nadawca: noreply@zus.pl).

Zobacz także
rodzina z dziećmi przy wigilijnym stole

 • Zaloguj się na portal PUE ZUS
 • Wejdź w zakładkę [Ogólny] > [Dokumenty i wiadomości] > [Skrzynka odbiorcza]. Ustaw kontekst [Zbiorczy] za pomocą funkcji [Zmień].
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Aby zobaczyć treść pisma, zaznacz [Odpowiedź z ZUS] i kliknij [Szczegóły].
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Wybierz przycisk [Podgląd]. Wyświetli się informacja o przyznaniu świadczenia 500 plus
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Komu przysługuje 500 plus?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wnioskować o nie może matka lub ojciec albo opiekun faktyczny dziecka. Warunkiem jest wspólne mieszkanie oraz utrzymywanie małoletniego.

Jeśli sąd przyznał rodzicom opiekę naprzemienną, wówczas o świadczenie może wnioskować i matka, i ojciec. Będą oni otrzymywać na konto połowę przysługującej kwoty (250 zł matka i 250 zł ojciec).

O świadczenie 500 plus może wnioskować:

 • opiekun prawny dziecka,
 • rodzic zastępczy dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektor domu pomocy społecznej.
Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
1
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

(c) 2012-2024 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl