Dobry Start. Kiedy złożyć wniosek, by otrzymać 300 zł? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Dobry Start. Kiedy złożyć wniosek, by otrzymać 300 zł?

Planer na Dobry Rok

Dobry Start. Kiedy złożyć wniosek, by otrzymać 300 zł?

„Dobry Start” to rządowy program wsparcia będący inwestycją w edukację polskich dzieci. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód. Jednorazowo można otrzymać 300 zł. Warunkiem jest terminowe złożenie wniosku.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek. Otrzyma wówczas po połowie świadczenia.

Czy program „Dobry Start” wlicza się do dochodu?

Program jest zwolniony z podatku i nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Nie trzeba się więc obawiać, że utracimy zasiłek z pomocy społecznej. Pieniędzy z „Dobrego Startu” nie może też zająć komornik.

Komu nie przysługuje „Dobry Start”?

Wniosek o 300 zł w ramach programu „Dobry Start” zostanie odrzucony, w przypadku gdy złoży go student. Świadczenie nie przysługuje też dzieciom uczęszczającego do przedszkola lub realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak złożyć wniosek o „Dobry Start”?

Przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiednie pismo (wyłącznie drogą elektroniczną!) można złożyć za pośrednictwem:

  • portalu PUE ZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  •  portal informacyjno-usługowy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl).

Świadczenie w wysokości 300 zł otrzymuje się wyłącznie w formie bezgotówkowej (na wskazane konto bankowe).

300 plus w 2023 r. – kiedy wypłata?

Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie pojawi się na naszym koncie bankowym. Jeśli zdążymy zrobić to w wakacje (do końca sierpnia), pieniądze muszą zostać wypłacone do 30 września.

Zobacz także
mama trzyma dziecko na rękach i sprawdza, jak dodać dziecko do IKP

Jeśli dokumenty złożymy we wrześniu, październiku lub listopadzie, świadczenie trafi do nas w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Do kiedy można złożyć wniosek o „Dobry Start”?

Nabór wniosków rusza 1 lipca 2023 r.. i potrwa do 30 listopada 2023 r. Po tym terminie możliwość otrzymania świadczenia przepada.

Ze wsparcia „Dobry Start” skorzysta ok. 4,4 miliona uczniów.

Na co „Dobry Start”?

Pieniądze z programu docelowo przeznaczone są na wsparcie edukacji polskich dzieci. Najczęściej rodzice przeznaczają całą kwotę na zakup szkolnej wyprawki: zeszytów, artykułów papierniczych, zakupu akcesoriów i ubrań potrzebnych na zajęcia dodatkowe, pomocy naukowych.

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

(c) 2012-2024 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl