Twoje dziecko jest wielointeligentne! - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Twoje dziecko jest wielointeligentne!

Planer na Dobry Rok

Twoje dziecko jest wielointeligentne!

Po pierwsze: nie będzie to artykuł naukowy. Po drugie: pojęcie inteligencji nie powinno Cię przerażać, bo to ludzka rzecz. Po trzecie: nie będę rozważać ani badań nad ilorazem inteligencji, ani namawiać Cię do zbadania IQ dziecka. A po czwarte: najważniejszy jest wielokierunkowy rozwój Twojego dziecka i jego radosne dzieciństwo. Tego się trzymajmy!

Czym są inteligencje wielorakie?

Posiadamy je wszyscy. Bez wyjątku. Rodzajów inteligencji jest przynajmniej osiem: językowa, logiczno-matematyczna, wizualno-przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, przyrodnicza, muzyczna, intrapersonalna i interpersonalna (zwana także społeczną). Każdy z nas posiada wszystkie rodzaje inteligencji, ale w różnych proporcjach. Taki indywidualny układ inteligencji nazywamy profilem inteligencji wielorakich. Można go przedstawić w postaci wachlarza umiejętności lub diagramu kołowego, czyli pizzy inteligencji. U każdego z nas zazwyczaj dominują 2-3 inteligencje. To nasze mocne strony. Pozostałe inteligencje są słabiej rozwinięte.

Rozwijamy inteligencje wielorakie

W przedszkolu w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nasze maluchy rozwijają się wielokierunkowo, w zakresie wszystkich inteligencji: śpiewają, recytują, zapamiętują, obserwują, malują i uczą się współpracy. Dziecięce inteligencje wielorakie możemy także rozwijać w domu, w czasie codziennych zabaw z naszym dzieckiem lub w czasie wakacyjnych wędrówek. Świetną pomocą dla rodziców są zeszyty edukacyjne „Zabawy fundamentalne” *  dostępne w wielu księgarniach. Znajdziecie tam mnóstwo pomysłów na kreatywną zabawę i wspieranie wielokierunkowego rozwoju Waszego dziecka. W trakcie zajęć dodatkowych dla dzieci również rozwijamy inteligencje wielorakie. Na zajęciach sportowych rozwijamy inteligencję cielesno-kinestetyczną i interpersonalną, a na warsztatach plastycznych inteligencję wizualno-przestrzenną i cielesno-kinestetyczną. W trakcie zajęć językowych możemy rozwijać inteligencję nie tylko językową, ale także muzyczną (ucząc się piosenek), czy cielesno-kinestetyczną (ucząc się w ruchu)

Poznać profil inteligencji dziecka

Nasze dzieci są wielointeligentne. Przejawiają swoje zdolności w wielu obszarach: muzycznym, interpersonalnym, przyrodniczym czy plastycznym. Każdy rodzic znając swoje dziecko może opowiedzieć o jego zdolnościach. Przygotowany w tym zakresie pedagog na podstawie obserwacji pedagogicznej może stworzyć profil inteligencji wielorakich swojego ucznia. Poznamy wówczas dominujące inteligencje dziecka, które warto dalej rozwijać i wykorzystywać w procesie nauczania/uczenia się. Z diagnozy dowiemy się także jakie są słabsze strony dziecka, nad którymi warto pracować.

Wiedza o inteligencjach dziecka może być przydatna w planowaniu zajęć dodatkowych, ale także w dopasowaniu właściwych metod uczenia się w domu w przypadku dzieci szkolnych. Z profilu poznamy także poziom rozwoju inteligencji intrapersonalnej, zwanej też inteligencją intuicyjną. To ważna informacja dla każdego rodzica, mówi o poziomie samoświadomości dziecka i umiejętności rozpoznawania własnych emocji i uczuć. Dobrze rozwinięta wpływa pozytywnie na dziecięcą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Umiejętności intrapersonalne warto rozwijać u dzieci już od najmłodszych lat. Inteligencje wielorakie, choć wywodzą się z teorii psychologicznej i brzmią bardzo naukowo, są dla nas bardzo przystępne. Warto je wspierać i  korzystać na co dzień!

Zobacz także
kalendarz adwentowy

*”Zabawy fundamentalne”, Colin Rose, Gordon Dryden

Tekst:  Małgorzata Tyszkowska – pedagog, metodyk, nauczyciel języka angielskiego. Od 2011 roku prowadzi Centrum Inteligencji Wielorakich MULTIPLE TREE w Bydgoszczy. Organizuje zajęcia z języka angielskiego (w tym zajęcia plastyczne ART&ENGLISH) oraz kursy efektywnego uczenia się. Przeprowadza konsultacje pedagogiczne i diagnozy profilu inteligencji. Współpracuje z bydgoskimi przedszkolami tel. 606117711 www.multipletree.pl

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2024 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl