Paszporty dla dzieci poniżej 5. roku życia ważne 5 lat - zmiany od 11 sierpnia! - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Paszporty dla dzieci poniżej 5. roku życia ważne 5 lat – zmiany od 11 sierpnia!

Planer na Dobry Rok

Paszporty dla dzieci poniżej 5. roku życia ważne 5 lat – zmiany od 11 sierpnia!

Od 11 sierpnia zmieniają się przepisy dotyczące dokumentów wyjazdowych dla dzieci do 5. roku życia. Podstawowym dokumentem podróży dla nich będzie paszport ważny przez 5 lat od daty jego wydania.
Do 10 sierpnia br. dzieciom do 5. roku życia są jeszcze wydawane paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadzając zmiany, wzięło pod uwagę sugestie rodziców, którzy musieli do tej pory co roku wyrabiać nowe paszporty dla swoich pociech.

Nowelizacja obowiązująca od soboty nie zmienia wysokości opłaty za wydanie paszportu – nadal trzeba będzie zapłacić 30 zł.
Paszporty dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są również ważne przez 5 lat. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, ale które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi obszaru Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna. Obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy nie musi okazywać dokumentów podróży, tj. paszportu lub dowodu osobistego. Nie oznacza to jednak, że podróżowanie po obszarze Schengen odbywa się na takich samych zasadach jak podróżowanie tylko po własnym kraju. Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich, które przebywając wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mają obowiązku posiadania dokumentu tożsamości. Niemniej jednak, w sytuacjach wyjazdu do innego kraju strefy Schengen, każda osoba (nawet małoletni) musi posiadać dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport.

Podstawa prawna:
– nowelizacja ustawy z 25 maja 2012 r. DzU z 11 lipca, poz. 798

Zobacz także
paszport dla dziecka

oprac. na podst. http://prawo.rp.pl

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl