Zmiany i zasady przyznawania zasiłku pielegnacyjnego w 2014 roku - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Zmiany i zasady przyznawania zasiłku pielegnacyjnego w 2014 roku

Planer na Dobry Rok

Zmiany i zasady przyznawania zasiłku pielegnacyjnego w 2014 roku

"Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji".

 

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny to kwota 153zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2014 roku ta kwota ma wzrosnąć do 200 zł miesięcznie. Natomiast od 2015r. zasiłek ma podlegać stałej waloryzacji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Potrzebny jest wniosek o zasiłek i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • Zobacz także

  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

UWAGA powyższa informacja dotyczy zasiłku pielęgnacyjnego a nie świadczenia pielęgnacyjnego. Obydwa są świadczeniami opiekuńczymi i przyznawane są na podstawie jednego aktu prawnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych. Różni je przede wszystkim krąg osób uprawnionych do ich otrzymania oraz wysokość obu świadczeń.

Często zasiłek pielęgnacyjny mylony jest z dodatkiem pielęgnacyjnym. Należy pamiętać, że są to różne świadczenia, które przyznawane są na innych podstawach prawnych. Ponadto nie można pobierać zarówno dodatku pielęgnacyjnego, jak i zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl