Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego - potrzebne do eWUŚ - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego – potrzebne do eWUŚ

Planer na Dobry Rok

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego – potrzebne do eWUŚ

Od 1 stycznia 2013 r. jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.

Pamiętaj, to Twój ustawowy obowiązek!

Jeśli masz działalność gospodarczą należy samemu zgłosić dziecko w ZUSie, poprzez wypełnienie dokumentu ZUS ZCNA

Formularz można pobrać ze strony internetowej e-inspektorat.zus.pl bądź uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na "Stanowisku informacji ogólnej" (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl)

Dlaczego muszę zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Przecież wszystkie dzieci mają prawo do świadczeń.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.

W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż. nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Aby korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia wówczas eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) -podczas wizyty u lekarza potwierdzi uprawnienia.

Zmieniłem pracę, czy osoby które zgłosiłem wcześniej są ubezpieczone?

Nie są. Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego – Twoje dziecko także.

Zobacz także
matka karmi piersią praca przed laptopem

Pamiętaj. Kiedy zmieniasz pracodawcę, poinformuj nowego, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Czy ubezpieczony dziadek, (babcia) może zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Tak, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego lub pracy wykonywanej z tytułu przepisów o koordynacji.

źródło : www.nfz.gov.pl

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl