Zasiłek rodzinny co się zmieni od 1 stycznia 2016 roku? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Zasiłek rodzinny co się zmieni od 1 stycznia 2016 roku?

Planer na Dobry Rok

Zasiłek rodzinny co się zmieni od 1 stycznia 2016 roku?

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa przewidująca tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego nie straci prawa do tych świadczeń, lecz zachowa to świadczenie, pomniejszone o kwotę która została przekroczona.

Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Jeżeli dochód zostanie przekroczony o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

 

  • 18. roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

 

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 

  • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • Zobacz także
    dzieci z prezentami pod choinkę

  • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238)

opracowała Joanna Kuczyńska z portalu pomagamydzieciom.info

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl