WF? Zwolniony! - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
WF? Zwolniony!

Planer na Dobry Rok

WF? Zwolniony!

Dzieci unikają zajęć wychowania fizycznego. Coraz więcej uczniów nie ćwiczy na lekcji, na co pozwala im wystawione przez lekarza zwolnienie. To ogromny problem, zwłaszcza w obliczu danych, które mówią, że polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w Europie.

O zwolnieniach z zajęć wychowania fizycznego dyskutowano w środę, 20 stycznia br., podczas posiedzenia sejmowych komisji edukacji, nauki i młodzieży, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz komisji zdrowia.

Wyniki ostatnich badań (z 2010 r.) pokazują, że prawie co trzeci uczeń nie uczestniczy we wszystkich lub prawie wszystkich lekcjach WF w ciągu roku szkolnego, a co dziesiąty bierze udział tylko w połowie lub mniej ogółu tych lekcji. Z wychowania fizycznego najczęściej zwalniają dziecko rodzice bez wyraźnego uzasadnienia medycznego.

Dzieci w Polsce zjadają dziennie nawet 19 łyżeczek cukru

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie z WF?

Opinię na temat uczestnictwa dziecka w lekcjach wychowania fizycznego wystawia lekarz na prośbę rodzica. Na jej podstawie zwolnienia z lekcji, zgodnie z przepisami, udziela dyrektor szkoły.

Do specjalistów coraz częściej zgłaszają się rodzice, których dzieci są dotknięte problemem otyłości. Nierzadko wywołuje to u nich poczucie wstydu, stąd z obawy przed reakcją rówieśników w czasie zajęć, unikają wychowania fizycznego. To jednak błędne koło. Brak ruchu i nieodpowiednia dieta nasilają problem nadwagi.

Zobacz także
klocki z literami ADHD

Zbyt mała aktywność fizyczna niesie za sobą również inne konsekwencje, m.in. sprzyja wadom postawy i negatywnie wpływa na rozwój umysłowy i społeczny dziecka. A dla wielu uczniów 45-minutowe lekcje wf-u to jedyna dawka ruchu w ciągu całego tygodnia!

Kiedy zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego jest uzasadnione?

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2015 roku Rozporządzeniem Ministra Edukacji uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego całkowicie lub częściowo (z wykonywania określonych ćwiczeń).

Całoroczne zwolnienie z wychowania fizycznego jest uzasadnione, gdy uczeń zmaga się z chorobami takimi jak:

  • padaczka
  • krótkowzroczność zagrażająca odklejeniem siatkówki,
  • choroba Meniere’a (dolegliwość ucha wewnętrznego, która objawia się zawrotami głowy, szumami usznymi oraz rozwijająca się utratą zdolności słyszenia)
  • astma (kiedy napady duszności są bezpośrednio związane z wysiłkiem)
  • wady serca
  • napadowe zaburzenia rytmu serca
  • choroba reumatyczna
  • ciężkie skrzywienia kręgosłupa
  • niektóre zaburzenia psychiatryczne
Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl