W Bydgoszczy powstało darmowe przedszkole dla dzieci z autyzmem {ogłoszenie} - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
W Bydgoszczy powstało darmowe przedszkole dla dzieci z autyzmem {ogłoszenie}

Planer na Dobry Rok

W Bydgoszczy powstało darmowe przedszkole dla dzieci z autyzmem {ogłoszenie}

Punkt przedszkolny Pro-Integris jest placówką, która realizuje podstawę programową MEN oraz intensywne działania terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. Pro-Integris przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego). Naszym celem jest podniesienie poziomu funkcjonowania dzieci oraz przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej tak, aby mogły one w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym.

Punkt przedszkolny Pro-Integris jest placówką edukacyjno – terapeutyczną, w której nacisk kładziemy na intensywną terapię dopasowaną indywidualnie do dziecka. Nasze przedszkolaki objęte są całościową i komplementarną terapią stymulacyjno-rozwojową, co oznacza, że kładziemy duży nacisk na stymulowanie dziecka w poszczególnych obszarach rozwojowych. Naszym celem jest dobranie takich oddziaływań terapeutycznych oraz stworzenie takiego programu aby umożliwić dziecku przejście przez poszczególne etapy typowe dla prawidłowego rozwoju. Zajęcia indywidualne i grupowe, odbywające się codziennie pozwalają dzieciom na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. W pracy z dziećmi zależnie od poziomu ich funkcjonowania i możliwości bazujemy na wielu metodach i technikach terapeutycznych oraz ich elementach tak, aby terapia dziecka była jak najbardziej skuteczna i efektywna. Stosujemy metody Teacch, metodę Floortime, elementy technik behawioralnych. Naszym priorytetem jest doprowadzenie do takiej poprawy funkcjonowania dziecka, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym. Bardzo ważna jest dla nas również współpraca z rodziną dziecka, ponieważ tylko tak wielowymiarowe oddziaływania sprawią, że dziecko szybciej i efektywniej zdobędzie nowe umiejętności.

Ponadto dla każdego dziecka tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) uwzględniające jego potrzeby i możliwości. IPET tworzony jest na podstawie badania Profilem Psychoedukacyjnym (PEP-R) E. Schoplera, wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadanej dokumentacji. Na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ustalane są priorytety pracy z dzieckiem oraz dopasowywany jest sposób i rodzaj prowadzonych zajęć. Cele, które realizujemy podczas pracy z dzieckiem są modyfikowane w zależności od jego postępów poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko. Tworzone przez nas programy podlegają częstej weryfikacji oraz ewaluacji, tak aby cały czas były maksymalnie dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

W ramach prowadzonej terapii uczymy dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym z frustracją, komunikowania próśb i pragnień, samoobsługi a także wspieramy rozwój mowy, rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, naśladowanie, umiejętność zabawy, elastyczność oraz spontaniczność. Duży nacisk kładziemy również na wspieranie rozwoju poznawczego dziecka, usprawnianie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz stymulację polisensoryczną. Prowadzimy indywidualna terapię psychologiczno – pedagogiczną a także logopedyczną. W ramach terapii grupowej dziecko uczestniczy w grupowych treningach umiejętności społecznych, podczas których uczy się m.in. podstawowych kompetencji społecznych, komunikacji, inicjowania i podtrzymywania kontaktu z innymi osobami. Dzieci biorą udział także w zajęciach plastycznych, ruchowych, rytmiczno-muzycznych i innych.

Nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach indywidualnych z terapii psychologiczno-pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii SI, terapii ręki oraz w zajęciach grupowych z muzykoterapii, dogoterapii, Weroniki Sherborne, treningu umiejętności społecznych. Terapeuci prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie i przygotowanie w zakresie różnych metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Należy pamiętać, że w terapii dzieci ze spektrum autyzmu istotny jest każdy miesiąc. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie intensywnych oddziaływań terapeutycznych jak najwcześniej. Im szybciej podjęta terapia, tym większe efekty możemy osiągnąć. Aby zapewnić jak najlepsze warunki do terapii zadbaliśmy o to, aby nasze sale wyposażone były w wiele potrzebnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych, a przestrzeń została zagospodarowana w sposób ergonomiczny i dostosowanych do zajęć, które będą prowadzone w placówce. Taka organizacja pracy pozwala nam na elastyczne i szybkie dostosowywanie się do sytuacji.

Dlaczego nasza placówka, a nie przedszkole integracyjne? W Przedszkolu integracyjnym takie – wielokierunkowe, indywidualnie dopasowane oddziaływanie jest bardzo trudne. Nie oznacza to jednak, że naszym zdaniem dzieci ze spektrum autyzmu są w stanie funkcjonować tylko w ośrodkach terapeutycznych. Naszym ogromnym marzeniem, a co za tym idzie celem jest podniesienie poziomu funkcjonowania dzieci, tak aby mogły uczęszczać do oddziałów integracyjnych lub do placówek publicznych.

Zobacz także
dzieci z prezentami pod choinkę

Współpracujemy również z Fundacją Synapsis w projekcie Badabada, w ramach którego zapraszamy na bezpłatne konsultacje do Pro-Integris. Prowadzimy badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Nasza placówka oferuje szereg zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Serdecznie zapraszamy.

Więcej o nas na naszej stronie internetowej: www.prointegris.pl

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl