Toruń wspiera duże rodziny! - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Toruń wspiera duże rodziny!

Planer na Dobry Rok

Toruń wspiera duże rodziny!

Miasto Toruń przystępuje do realizacji Programu Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem”. Dzięki programowi duże rodziny uzyskają ulgi w korzystaniu m.in. z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji czy łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Przez dużą rodzinę należy rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Miasta Toruń, wychowującą co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują – do 24 roku życia.

Rodziny wielodzietne w Polsce korzystają z następujących form wsparcia:

zasiłku rodzinnego z dotacji celowej budżetu państwa na trzecie i kolejne dziecko w wysokości 80 zł miesięcznie
ulg uchwalonych w kilkunastu miastach przez rady miejskie w ramach programów dla dużych rodzin.

Ponadto w Toruniu rodziny wielodzietne korzystają z następujących preferencji:

ubiegając się o mieszkanie z zasobów gminy mają pierwszeństwo w umieszczaniu ich na listach mieszkaniowych
rodzina składająca się z co najmniej 6 osób mieszkająca w lokalu powyżej 80 mkw. nie płaci podwyższonego czynszu
uczniowie z rodzin wielodzietnych (5 i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców do 20 roku życia) korzystają z biletu specjalnego za 1 zł na wszystkich liniach dziennych
Uchwała, którą podjęli radni Rady Miasta Torunia daje podstawę do wprowadzenia i realizacji na terenie Gminy Miasta Toruń Programu Promocji Dużej Rodziny ,,Jesteśmy Razem”. Będzie on upoważniał członków dużych rodzin do korzystania na preferencyjnych warunkach (do 50% zniżki) z oferty miejskich instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie sportu i rekreacji, łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, oraz innych działań promocyjnych. Status uczestnika programu potwierdzi Karta Dużej Rodziny, na podstawie której będą udzielane ulgi.

Zobacz także
młoda mama z dzieckiem malują jajka na Wielkanoc

Celem podjęcia uchwały jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, poprawa warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych. Program ma wzmocnić rolę rodziny w procesie wychowania dziecka oraz zwiększyć szanse rozwojowe dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
W zależności od ponoszonych kosztów przez gminę związanych z funkcjonowaniem Programu pakiet oferowanych ulg może zostać powiększony lub pozostanie na takim samym poziomie. Źródłem finansowania będzie budżet Gminy Miasta Toruń.

Program zacznie funkcjonować jesienią 2012 roku, po wybraniu operatora, którym będzie wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa.

źródło : www.torun.pl

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl