Toruń wspiera duże rodziny! Do 22. października - składanie wniosków - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Toruń wspiera duże rodziny! Do 22. października – składanie wniosków

Planer na Dobry Rok

Toruń wspiera duże rodziny! Do 22. października – składanie wniosków

Miasto Toruń przystępuje do realizacji Programu Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem”. 17 października 2012 r. prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę z Fundacją „Nadzieja dla rodzin”, która będzie partnerem samorządu w realizacji przedsięwzięcia. To nowatorskie rozwiązanie w skali kraju.

 

Dzięki programowi duże rodziny uzyskają ulgi w korzystaniu m.in. z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji czy łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Decyzję o przystąpieniu do programu toruńscy radni podjęli 19 lipca 2012 roku.

 

Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują – do 24 roku życia.

 

Co istotne, Toruń jest pierwszym miastem w Polsce, które będzie realizować Programu Promocji Dużej Rodziny przy wsparciu organizacji pozarządowej. Do tej pory podobne inicjatywy prowadzone były poprzez jednostki podległe samorządom, głownie przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie.

 

Rodziny wielodzietne w Polsce korzystają z następujących form wsparcia:

 

    • zasiłku rodzinnego z dotacji celowej budżetu państwa na trzecie i kolejne dziecko w wysokości 80 zł miesięcznie (Ustawa o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm., obecna stawka obowiązuje od 1.11.2009 r.)

 

    • ulg uchwalonych w kilkunastu miastach przez rady miejskie w ramach programów dla dużych rodzin.

 

 

Ponadto w Toruniu rodziny wielodzietne korzystają z następujących preferencji:

 

    • ubiegając się o mieszkanie z zasobów gminy mają pierwszeństwo w umieszczaniu ich na listach mieszkaniowych

 

    • rodzina składająca się z co najmniej 6 osób mieszkająca w lokalu powyżej 80 mkw. nie płaci podwyższonego czynszu

 

    • uczniowie z rodzin wielodzietnych (5 i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców do 20 roku życia) korzystają z biletu specjalnego za 1 zł na wszystkich liniach dziennych

 

 

Program Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem” będzie upoważniał członków dużych rodzin do korzystania na preferencyjnych warunkach (do 50% zniżki) z oferty miejskich instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie sportu i rekreacji, łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz innych działań promocyjnych. Status uczestnika programu potwierdzi Karta Dużej Rodziny, na podstawie której będą udzielane ulgi – wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski

 

Co istotne, w toruńskim programie nie ma limitu Kart Dużej Rodziny. Nie wyznaczono także kryterium dochodowego. Karty mogą dostać wszystkie rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują – do 24 roku życia. Ponad 18-letnie dzieci musza tylko przedstawić zaświadczenie, że się uczą lub studiują.

 

Partnera miasta do realizacji programu wybrano w konkursie. Została nim organizacja pozarządowa Fundacja „Nadzieja dla rodzin”.

Zobacz także
młoda mama z dzieckiem malują jajka na Wielkanoc

 

Gdzie znaleźć więćej informacji na ten temat?

 

>>> Storna internetowa programu już działa pod adresem http://duzarodzina.pl

 

Znajdują się na niej wszelkie informacje o programie.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny będzie można składać od 22 października 2012 r. w siedzibie Fundacji „Nadzieja dla rodzin” przy ul. Kopernika 22. Pobrać można ze strony internetowej, w Fundacji i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

Źródło – torun.pl

 

 

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl