zanieczyszczenie powietrza

odporność dziecka
Jak zniszczyć odporność swojemu dziecku?