Szpitale i ich oferta dla rodzących

Bydgoszcz
Szpital Miejski nr 2
Każda sala porodowa wyposażona jest w nowoczesne i wygodne łóżko porodowe, aparaty monitorujące czynność serca płodu – KTG, a w sytuacjach wątpliwych możemy monitorować poród najnowszą metodą STAN, tj. aparatem, który nie tylko cały czas pokazuje czynność serca nienarodzonego dziecka oraz czynność skurczową macicy ale też wykonuje EKG serca płodu), stół do resuscytacji noworodka oraz sprzęt ułatwiający poród drogami natury. Sterowane elektrycznie łóżka porodowe, piłki, worki Sacco i materace pozwalają wybrać rodzącej optymalną pozycję przy porodzie. W jednej z sal narodzin znajduje się profesjonalna wanna umożliwiająca immersję wodną lub odbycie porodu do wody. Przy każdej sali znajduje się pełny węzeł sanitarny.
Rodzącej podczas porodu może towarzyszyć również doula.
Każda rodząca może użyć przy porodzie gazu znieczulającego, tj. mieszanki podtlenku azotu i tlenu. Ta nieinwazyjna, nowatorska metoda jest bezpieczna dla dziecka oraz matki i nie zakłóca przebiegu porodu.
Gwarantowana jest także możliwość skorzystania z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu, jeżeli nie ma do tego zabiegu przeciwwskazań.
Nie pobiera się żadnych opłat za porody rodzinne, porody w wodzie, znieczulenie do porodu czy sale jednoosobowe!
jeszcze więcej informacji na stronie http://www.szpital.bydgoszcz.p…
Szpital MSWIA w Bydgoszczy :
Porody odbywają się w bloku porodowym, w którym każda sala porodowa jest salą jednoosobową, co umożliwia porody rodzinne z jedną osobą towarzyszącą, bez dodatkowych opłat. Znieczulenie do porodu jest bezpłatne.
Sala przedporodowa i porodową wyposażona jest w piłki, materace i worki sacco, co pozwala rodzącej wybrać najbardziej optymalną pozycję w trakcie porodu.
Położne i pielęgniarki w czasie pobytu w oddziale służą radami dotyczącymi pielęgnacji i karmienia dziecka. Promowane jest karmienie piersią.
więcej : http://www.zoz-mswia.bydgoszcz…
“Bieziel ” :
Stosowane są różnorodne techniki łagodzenia bólu porodowego:
⇒ poród w pozycji wertykalnej
⇒ immersja wodna w I okresie porodu
⇒ poród wodny
⇒ analgezja wziewna z użyciem podtlenku azotu – “gaz rozweselający”
⇒ farmakologiczne znieczulenie porodu drogami natury.
Poród rodzinny – nieodpłatny
Wspiera naturalne karmienie piersią.
Dysponują doskonale wyposażonym oddziałem intensywnego nadzoru noworodka, pozwalającym na ratowanie dzieci z bardzo niską masą urodzeniową.
więcej :
http://www.biziel.pl/index.php…

Grudziądz
Regionalny Szpital Specjalistyczny
-dysponuje salami jednoosobowymi z osobnymi łazienkami
-oferuje porody rodzinne, także w wodzie
-znieczulenie z użyciem gazu Eutonox
-na każde życzenie mamy do dyspozycji jest pielęgniarka instruująca i pomagająca przy karmieniu
Wszystkie wymienione usługi są bezpłatne.

Aleksandrów Kujawski
Oddział położniczy jest bardzo kameralnym 12 łóżkowym. Posiadamy w nim 2 sale z węzłem sanitarnym. Pozostałe 10, korzysta z łazienek i wc wspólnych dla oddziału (oczywiście tylko dla pacjentek). Jedna z sal z przypisanym do niej węzłem sanitarnym jest salą 3 łóżkową dla ciężarnych, oczekujących na poród, druga dla kobiet po porodzie – 1 osobowa (wyposażona dodatkowo w tapczanik dla męża lub kogoś z rodziny). Istnieje zatem możliwość przebywania razem po porodzie rodzinnym. Obecność partnera jest nieodpłatna, jedynie pokrywa on koszty posiłków. W związku z tym rodzina ma możliwość pełnej integracji od pierwszych chwil porodu. W naszym oddziale istnieje system rooming in (mamy przebywają razem z dziećmi. Pomimo tego przy oddziale jest 17 łóżeczkowy oddział neonatologiczny. Te spośród dzieci, które wymagają większej opieki i leczenia, przebywają na tym oddziale, z nieograniczonym dostępem matki (m.in. przychodzącej karmić dziecko, współuczestniczyć w pielęgnacji, etc.). Promujemy karmienie naturalne i przestrzegamy wymaganych w tym względzie standardów, m.in. dziecko jest przystawiane do piersi niemal natychmiast po urodzeniu, najpóźniej w ciągu 1/2 godziny. Nasze położne to doświadczony i wykształcony personel. wszystkie z wyjątkiem jednej, posiadają wyższe wykształcenie, kursy, szkolenia. Co nie jest bez znaczenia – wszystkie są matkami, jako takie dodatkowo maja atut lepszego zrozumienia potrzeb kobiet ciężarnych, rodzących, wreszcie położnic. Jako, ze oddział jest nieduży i nie ma na nim tłoku, maja dużo czasu dla matek, który skutecznie przeznaczają na opiekę nad matką i dzieckiem, ale zwłaszcza naukę karmienia – przystawiania do piersi. Pomagają w pielęgnacji piersi oraz w sytuacjach tzw. nawału pokarmu. Demonstrują i uczą oraz pomagają osobiście, radzić sobie kobietom z tym problemem.
Przy oddziale jest blok operacyjny do cięć cesarskich oraz sala porodowa, składająca się z dwóch łóżek (stanowisk), oddzielonych ścianką działową trwale połączona z podłogą. Przylega do niej salka z jeszcze jednym łóżkiem porodowym, najczęściej wykorzystywana do przyjęć mamy w oddział lub gdy zajdzie taka konieczność – dla kobiet ciężarnych, które muszą mieć podłączoną kroplówkę naskurczową. Ważne jest to, że u nas rodzimy po ludzku, kobiety nie leżą w łózkach, spacerują, przyjmują pozycje wertykalne (worki sako, piłka), mogą im towarzyszyć osoby bliskie. Mogą i powinny przyjmować dużo płynów oraz lekkie posiłki. Nie zabraniamy używania telefonów komórkowych, nawet w obrębie sali porodowej. Naprzeciw sali operacyjnej znajduje się sala dla pacjentek po cięciu cesarskim (mamy przebywają tam 1 dobę) oraz dyżurka położnych. Sala porodowa oraz sala dla ciężarnych wyposażona jest m.in. w KTG ( przy każdym łóżku). Od wczesnej jesieni ub. roku, o czym informowaliśmy Państwa, posiadamy Entonox, lek do wziewnego stosowania podczas porodu (tzw. gaz rozweselający). Po kilku miesiącach możemy śmiało stwierdzić, ze jego działanie przynosi zbawienne skutki, zarówno dla mam, ale jest także dla personelu czynnikiem, który pozwala skupić większą uwagę na pomocy kobiecie, nawiązaniu prawidłowych relacji (kobiety są po prostu dużo spokojniejsze i łatwiej znoszą trud porodu).
Znieczulenie dolędźwiowe jest stosowane w razie zaleceń lekarskich. Ważne – na sali porodowej, nie zdarza się często, że rodzą dwie kobiety jednocześnie, zatem panuje w niej naprawdę intymna atmosfera.
Wszystkie usługi są bezpłatne.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.