Poród mniej bolesny? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Poród mniej bolesny?

Planer na Dobry Rok

Poród mniej bolesny?

Kobiety będą miały prawo wyboru znieczulenia porodowego – zapowiedziała minister zdrowia Ewa Kopacz, prezentując projekt standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.
O podaniu znieczulenia finansowanego przez NFZ – tak jak obecnie – będzie decydował lekarz. Standard, który będzie rozporządzeniem ministra zdrowia, określi m.in. w jakich sytuacjach rodząca kobieta ma prawo do podania znieczulenia zewnątrzoponowego. W przypadku odmowy pacjentka będzie mogła powoływać się na zapisy ze standardu.

Obecnie zgodnie z obowiązującymi procedurami decyzje w sprawie podania znieczulenia, w tym terapii przeciwbólowej, mogą być modyfikowane przez lekarza odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej i jej potrzeb podczas trwania porodu. W niektórych szpitalach pacjentki mogą korzystać z płatnego znieczulenia – chociaż MZ podkreśla, że jest to niedopuszczalne. Jak powiedziała Kopacz, lekarze będą mieli obowiązek przedstawiać pacjentkom pełną informację dotyczącą dostępnych metod znieczulenia farmakologicznego i niefarmakologicznego. Chodzi o dożylne lub domięśniowe środki znieczulające, wziewne, znieczulenie zewnątrzoponowe, a także technikę oddechową, ucisk i masaż relaksacyjny, fizykoterapię, akupunkturę oraz poród w wodzie. Minister zdrowia zaznaczyła, że rodzące kobiety będą miały prawo wyboru.

więcej na: http://dzieci.pl/cid,1024307,labourAid,13840106,title,Kobiety-beda-mogly-wybrac-znieczulenie-porodowe,szkola_artykul.html

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl