Nowy przepis, wchodzący w życie 1. października dotyczący zatrudniania opiekunek do dzieci! - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Nowy przepis, wchodzący w życie 1. października dotyczący zatrudniania opiekunek do dzieci!

Planer na Dobry Rok

Nowy przepis, wchodzący w życie 1. października dotyczący zatrudniania opiekunek do dzieci!

Od 1 października 2011 r. za nianie, których pensja nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia składki opłaci ZUS. Warunkiem opłacania przez państwo składek na ubezpieczenie niani jest wcześniejsze zawarcie z nią tzw. umowy uaktywniającej.
Regulacje, jakim podlega umowa zawiera ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. I tak rodzic pragnący zatrudnić nianię na nowych zasadach powinien zawrzeć umowę w formie pisemnej.
Stronami umowy uaktywniającej są rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko oraz niania.

Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Umowa uaktywniająca powinna w szczególności określać:

1.strony umowy;
2.cel i przedmiot umowy;
3.czas i miejsce sprawowania opieki;
4.liczbę dzieci powierzonych opiece;
5.obowiązki niani;
6.wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7.czas, na jaki umowa została zawarta;
8.warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Zobacz także

więcej informacji: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/przedszkolak/291369,Ubezpieczenie-niani-2011.html

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl