Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Planer na Dobry Rok

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Zasady przyjmowania do przedszkoli i szkół mają być bardziej klarowne. Pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli dostaną rodziny z  co najmniej  trójką dzieci. Rodzice wychowujący dziecko razem, choć bez ślubu, nie mogą liczyć na punkty „na samotną matkę”. Jeśli ktoś zdecyduje się jednak na takie kłamstwo grozić mu będzie wizyta opieki społecznej.

Zmiany w przepisach muszą być wprowadzone po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że preferencje w przyjmowaniu do  przedszkoli publicznych musi regulować ustawa. Posłowie przegłosowali nowelizację w ostatni piątek.

Do tej pory samorządy decydowały o tym, jak wygląda rekrutacja i liczba punktów za rożne sytuacje życiowe kandydatów do przedszkoli. Mimo wszystko kandydat z maksymalną liczbą punktów od gminy i tak najczęściej przegrywał z grupą dzieci wytypowanych przez resort oświaty w rozporządzeniu sprzed dziewięciu lat. Rozporządzenie to dawało pierwszeństwo dzieciom niepełnosprawnych i wychowywanych przez niepełnosprawnych albo niezdolnych do pracy rodziców, dzieciom z rodzin zastępczych oraz dzieciom samotnych rodziców.  Punkty dla samotnych matek od początku budziły i wciąż budzą najwięcej wątpliwości, niestety urzędnicy nie podali jasnej wykładni co kryje się pod tym określeniem. Z przywileju korzystały więc osoby żyjące w związkach nieformalnych. Co roku przedszkola były zalewane podaniami od samotnych matek.

Małżeństwa czuły się dyskryminowane, ich dzieci bowiem z braku miejsc nie były przyjmowane do placówek. Resort Edukacji próbował uporządkować przepisy. Okazało się, że porządki wyglądają w ten sposób, że do już uprzywilejowanych grup dopisał m.in. rodziny spełniające wyśrubowane kryterium dochodowe z progiem ok.  500 zł na osobę w rodzinie. To rozporządzenie zamknęłoby zupełnie dostęp do przedszkoli rodzinom o przeciętnych dochodach. Jak pisze gazeta.pl, samorządy, w tym Warszawa, zaprotestowały. Ostatecznie Ministerstwo Edukacji Narodowej ustąpiło pola i przygotowało poprawki.

Ustawa, po zmianach, nakazuje, aby w pierwszej kolejności przyjmować dzieci: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z  niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

Zobacz także
jak zatrudnić nianię

Co wyjątkowo ważne, nowe przepisy precyzują, kim jest rodzic samotny. Definicję wzięto z Ustawy o świadczeniach rodzinnych. To „panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.

O regulacji można powiedzieć jedno: rychło w czas – zmiana przepisów po 9 (słownie: dziewięciu) latach walki rodziców o miejsce w przedszkolu dla dziecka…

AP/gazeta.pl

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl