MPiPS rozpoczęło kampanię promującą urlopy dla rodziców - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
MPiPS rozpoczęło kampanię promującą urlopy dla rodziców

Planer na Dobry Rok

MPiPS rozpoczęło kampanię promującą urlopy dla rodziców

Wystartowała kampania informacyjna ministerstwa pracy i polityki społecznej, promująca zmiany w urlopach dla rodziców.

Kampanii towarzyszą dwa konkursy: "Firma Przyjazna Ojcom" – skierowany do pracodawców wspierających udział ojców w urlopach rodzicielskich oraz „Chwile Ojca i Dziecka” – konkurs dla rodziców, którzy mogą nadsyłać zdjęcia promujące spędzanie czasu z dziećmi przez ojców.

 

Wyniki konkursu dla pracodawców i wręczenie statuetek odbędzie się 19 grudnia na Stadionie Narodowym podczas Kongresu Ojców – konferencji na temat zmian legislacyjnych i towarzyszącej im przemiany społecznej w zakresie urlopów wykorzystywanych przez ojców na wychowywanie dzieci. Aby wziąć udział w kongresie rodzice mogą się rejestrować poprzez stronę internetową: www.kongresojcow.pl.

Termin zgłaszania się do obu konkursów mija 13 grudnia.

Ministerialną kampanię wspiera Stowarzyszenie Matek I Kwartału. Ruch, który początkowo skupiał się na lobbingu, by wydłużone urlopy rodzicielskie przysługiwały wszystkim dzieciom urodzonym w 2013 r., obecnie przekształcił się w stowarzyszenie, które na stałe chce działać na rzecz rozwiązań prorodzinnych.

Przedstawiciele ruchu zapowiadają m.in., że będą chcieli aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do ewentualnej nowelizacji przepisów o wydłużonych urlopach. Przeglądu ustawy pod tym kątem minister pracy ma dokonać po półtora roku jej funkcjonowania. Już teraz ruch zgłasza jednak swoje postulaty, w tym np. upowszechniania telepracy, wsparcia rodziców (poprzez ulgi podatkowe) w podejmowaniu działalności gospodarczej.

Kampanię ministerstwa wspiera strona internetowa: rodzina.gov.pl, na której dostępne są wszystkie podstawowe informacje o przysługujących rodzicom uprawnieniach.

Dla przypomnienia : rodzice mają obecnie do dyspozycji: 20-tygodniowy urlop macierzyński (w tym 14 tygodni po porodzie zarezerwowanych jest tylko dla matki); dwutygodniowy urlop ojcowski; sześciotygodniowy urlop macierzyński dodatkowy; 26-tygodniowy urlop rodzicielski.

Z dwóch ostatnich (urlop macierzyński dodatkowy i urlop rodzicielski) na równych prawach mogą korzystać matka i ojciec dziecka.

Do nowych urlopów uprawnione są nie tylko osoby pracujące na umowę o pracę, ale także zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, samozatrudnione oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

Zobacz także
ekologiczni rodzice

Rodzice nie muszą całkowicie rezygnować z pracy w czasie urlopów. Mogą łączyć urlop rodzicielski z pracą na pół etatu u pracodawcy, który udziela urlopu, albo w trakcie urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego mogą pracować na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Po wykorzystaniu tych urlopów rodzice mają prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego.

Od 1 października wydłużony został okres, przez który rodzice są uprawnieni do jego wykorzystania – można to zrobić do ukończenia przez dziecko piątego, a nie jak wcześniej, czwartego roku życia.

Ponadto jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Z początkiem września weszła w życie regulacja, która przyznała osobom nieubezpieczonym, przedsiębiorcom i rolnikom analogiczne uprawnienia, jakie mają pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych. W okresie, kiedy te osoby zajmować się będą dziećmi, składki za nie będą opłacane z budżetu państwa.

Źródło:

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl