Elektroniczny nabór do szkół podstawowych w Toruniu na rok 2015/2016 - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Elektroniczny nabór do szkół podstawowych w Toruniu na rok 2015/2016

Planer na Dobry Rok

Elektroniczny nabór do szkół podstawowych w Toruniu na rok 2015/2016

W poniedziałek, 9 marca 2015 roku, ruszył nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń na rok szkolny 2015/16. Zgłoszenia i wnioski można składać do 10 kwietnia 2015 roku.

W tym roku po raz pierwszy nabór jest prowadzony w formie elektronicznej, tzn. rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego:

 • rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 szkół podstawowych
 • podstawą zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest złożenie w „szkole pierwszego wyboru” wypełnionego „Formularza rekrutacyjnego” w terminie od 9 marca do 10 kwietnia 2015 r.

Uwaga!

Rodzic składa tylko jeden formularz w szkole podstawowej pierwszego wyboru.


Gdzie złożyc wniosek?

 • Elektroniczny formularz zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej  lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy złożyć za pomocą portalu dla rodziców: http://www.torun.elemento.pl
 • W przypadku braku dostępu do Internetu formularz można otrzymać w wybranej szkole podstawowej i wypełnić go w formie papierowej.
 • Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym.

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma wpływu na wynik kwalifikacji.


Ważne terminy:

 • 9 marca 2015 r. – otwarcie naboru elektronicznego
 • 10 kwietnia 2014 r. – koniec składania wniosków 
 • 24 kwietnia 2015 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wskazanych szkół podstawowych
 • 27–29 kwietnia 2015 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce
 • Zobacz także
  jak zatrudnić nianię

 • 30 kwietnia 2015 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci  przyjętych i nieprzyjętych.

 


>>> Kryteria naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016


UWAGA!

W naborze w formie elektronicznej nie biorą udziału następujące szkoły podstawowe:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
 • Szkoła Podstawowa Nr 33
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl