Elektroniczny nabór do szkół podstawowych w Bydgoszczy na rok 2015/2016 - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Elektroniczny nabór do szkół podstawowych w Bydgoszczy na rok 2015/2016

Planer na Dobry Rok

Elektroniczny nabór do szkół podstawowych w Bydgoszczy na rok 2015/2016

W roku 2015 po raz pierwszy rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu naboru.

Rejestracja ucznia przez rodzica rozpocznie się 16 marca br. na stronie:


 

 

www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

KRYTERIA NABORU

 

Zobacz także
jak zatrudnić nianię

Lp

Kryteria

Punkty

Wymagane dokumenty

1

Dziecko, które zameldowane  jest w Bydgoszczy.

60

 

2

Dziecko zamieszkałe na terenie osiedla, na  którym  znajduje się wybrana szkoła podstawowa.

10

 

3

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej.

20

Pisemne oświadczenie rodzica.

4

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczało do wybranej szkoły podstawowej (zespołu szkół). 

20

Pisemne oświadczenie rodzica.

5

Dziecko, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się na terenie obwodu wybranej  szkoły podstawowej (lub osiedla, na którym znajduje się szkoła).

5

Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca).

6

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola położonego na terenie osiedla,  na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.

5

Pisemne oświadczenie rodzica.

7

Dziecko, którego dziadkowie mieszkają na terenie obwodu szkoły

2

Pisemne oświadczenie dziadków.

8

Wielodzietność rodziny kandydata. 

2

Pisemne oświadczenie rodzica.

9

Niepełnosprawność kandydata.

2

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

10

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności.

11

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności.

12

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności.

13

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

14

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2

Dokument poświadczający objęcie dziecka piecza zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl