Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok 2014 - dla kogo? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok 2014 – dla kogo?

Planer na Dobry Rok

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok 2014 – dla kogo?

W 2014 r. kontynuowany jest program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Poszerzono grupę uczniów z orzeczeniem, którzy będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki o uczniów: słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Ustalono jednolite kryterium dochodowe na poziomie 539 złotych na osobę w rodzinie. Rodzice pierwszoklasistów szkoły podstawowej nie będą mogli liczyć na pomoc – ich dzieci otrzymają we wrześniu komplet rządowych podręczników lub ich zakup zostanie pokryty z dotacji, którą otrzyma samorząd. O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo starać się rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 4 września 2014 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Kto skorzysta z dodatkowych środków?

Rozporządzenie przewiduje dofinansowanie dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

 • II i III lub VI szkoły podstawowej,
 • II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:

  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • liceum ogólnokształcącego
  • technikum,

 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w uzyskaniu darmowych podręczników przysługuje również dzieciom z rodzin, które posiadają Bydgoską Kartę Rodzina 3+. Podręczniki szkolne (bez ćwiczeń) będą wypożyczone na rok szkolny 2014/2015. Zainteresowani wypożyczeniem podręczników z biblioteki szkolnej powinni złożyć stosowne pismo do dyrektora szkoły.

Co dla uczniów z orzeczeniem?

Dofinansowaniem do podręczników do kształcenia ogólnego (również specjalnego) lub w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra objęto uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

do których od 2014 r. dołączą także uczniowie:

Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

(zobacz tabelę kwot dofinansowania)

Na jakiej podstawie dofinansowanie będzie wypłacone?

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu (faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”).

Do pobrania:

 

źródła :  www.men.gov.pl www.torun.pl, www.bydgoszcz.pl

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl