Dalsze zmiany w urlopach wychowawczych - od 1 października 2013 r. - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Dalsze zmiany w urlopach wychowawczych – od 1 października 2013 r.

Planer na Dobry Rok

Dalsze zmiany w urlopach wychowawczych – od 1 października 2013 r.

1 września weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym państwo sfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne za rodziców – samozatrudnionych, pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz rolników i bezrobotnych – opiekujących się dziećmi. Dla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem – jest to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny – jest to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– Dzięki tej zmianie czas poświęcony dzieciom nie odbije się na wysokości przyszłej emerytury rodziców. Wszyscy rodzice, bez względu na formę zatrudnienia, będą objęci ubezpieczeniem społecznym w czasie opieki nad dziećmi. Dotąd dotyczyło to wyłącznie osób zatrudnionych na etatach – przekonuje minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Więcej rodziców zostanie wobec tego objętych ubezpieczeniem społecznym w czasie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka. Budżet państwa opłaci za nich składkę emerytalną i rentową przez okres do 3 lat. Nowe przepisy mówią, że osobom mającym co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. W przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS.

Natomiast od 1 października obowiązywać będą kolejne zmiany dotyczące urlopu wychowawczego. Dzięki nowym zasadom, jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie przysługiwał również drugiemu rodzicowi. Nowelizacja ustawy podwyższa także z trzech do czterech miesięcy wymiar urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców. Dodatkowo, urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.

Dłuższy będzie okres, w którym można wykorzystać urlop – dotychczas było to możliwe do ukończenia przez dziecko czterech lat, obecnie – do pięciu. Jest to podyktowane koniecznością dostosowania przepisów do nowych regulacji dotyczących urlopu rodzicielskiego. Chodzi o to, by wszyscy rodzice mogli skorzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących po urodzeniu dziecka. Jeżeli któryś z opiekunów zrezygnuje ze swojej części urlopu wychowawczego (której nie można przenieść), oznaczać to będzie, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy.

Zobacz także
paszport dla dziecka

Przyjęte zmiany dostosowują polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Pozwolą na większe zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem obojga rodziców, a także uelastycznią możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego.

źródło: www.mpips.gov.pl

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl