Chcesz zostać dziennym opiekunem – zgłoś się! - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Chcesz zostać dziennym opiekunem – zgłoś się!

Planer na Dobry Rok

Chcesz zostać dziennym opiekunem – zgłoś się!

INFORMACJA ARCHIWALNA

FUNDACJA DRUGI DOMEK poszukuje Dziennych Opiekunów do pracy w całym kraju

– forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3

Zatrudnienie na pełen etat, gwarantowane ubezpieczenie

Liczba dzieci do opieki – maksymalnie 4

Zakres obowiązków:

1. opieka nad dziećmi do lat 3 w warunkach domowych

2. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka

3. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej

Wymagania:

– minimum roczne doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3 lub odbyte specjalistyczne szkolenie na dziennego opiekuna lub szkolenie uzupełniające

-wykształcenie kierunkowe – pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy.

W przypadku osób niespełniających wymagań istnieje możliwość wysłania na odpowiednie szkolenie finansowane ze środków fundacji.

Zainteresowane osoby proszone są o rejestrowanie się na stronie fundacji: http://www.fundacjadrugidomek.pl/referral/77777798

Więcej informacji na stronie www.fundacjadrugidomek.pl lub pod adresem mailowym katarzyna.przyborowska@fundacjadrugidomek.pl

Kim jest dzienny opiekun i kto może nim zostać?

Dzienni opiekunowie teoretycznie pojawili się wraz z rewolucją żłobkową, która dokonała się po wejściu w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 ponad dwa lata temu.

 Dotychczas dzienni opiekunowie pracowali wyłącznie na podstawie umowy zawartej z gminą, która mogła rozpisać specjalny konkurs na to stanowisko. Jeżeli gmina konkursu nie rozpisała – tam opiekunów zwyczajnie nie ma, nawet jeżeli ktoś chciał pracować jako taki opiekun i ma ku temu kwalifikacje. Stąd obecnie gminy zatrudniają ich niewielu.

Postanowiono zatem zmienić zapisy ustawy dotyczące dziennych opiekunów. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie  12 lipca br. wprowadza ważną zmianę dotyczącą  pracy tych osób.

Obecnie dzięki nowemu brzmieniu art. 36 ust 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dziennych opiekunów będą mogły zatrudniać już nie tylko gminy, lecz również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

 Oznacza to, że już niedługo może pojawić się większa liczba takich opiekunów, będą oni bowiem zatrudniani przez inne podmioty na przykład przez fundacje.

Co będzie robił dzienny opiekun?

Każdy taki opiekun będzie:

  • zajmował się maksymalnie 5 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3
  • w warunkach domowych lub zbliżonych do domowych.

Kto będzie mógł zostać dziennym opiekunem?

Zobacz także
jak zatrudnić nianię

Opiekunami będą mogły zostać osoby, które posiadają minimum roczne doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3 lub odbyły 160 -godzinne  specjalistyczne szkolenie (w tym 30 godzin praktyki w żłobku, a także z udzielania pierwszej pomocy) lub szkolenie uzupełniające – w przypadku pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Każdy opiekun musi posiadać umowę z zatrudniającym go podmiotem i być ubezpieczony. Opiekunowie będą figurowali w rejestrach dziennych opiekunów prowadzonych przez gminę.

Obecnie dzięki Resortowemu programowi rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” prowadzonemu przez MPiPS można uzyskać dofinansowanie do stworzenia takich miejsc opieki w wysokości 80% zadania, a także ich funkcjonowania. Wnioski można składać tylko do 8 sierpnia.

W takim przypadku koszt pobytu dziecka u opiekuna ponoszony przez rodzica nie powinien być wysoki.

Oddanie dziecka pod opiekę takiej osoby jest świetną alternatywą dla żłobka. Jeden opiekun będzie zajmował się w warunkach domowych bardzo małą grupą dzieci. To także świetna praca dla młodych mam, które będą chciały połączyć wychowywanie własnego dziecka z pracą zawodową.

Dzienny Opiekun w firmie

Przedsiębiorca, który będzie chciał zapewnić opiekę dzieciom swoich pracowników nie będzie już musiał tworzyć żłobka w swoim zakładzie pracy. Wystarczy, że podpisze umowę np. z fundacją zatrudniającą dziennych opiekunów i udostępni takiemu opiekunowi lokal w firmie. Tam dzienny opiekun zajmie się maksymalnie 5 dzieci.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dziennych opiekunach  informacji możesz szukać na stronie MPiPS: www.zlobki.gov.pl, zajrzyj też np. na: www.fundacjadrugidomek.pl.

 

 

 

 

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl