Becikowe w 2013 roku - zmiany! - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Becikowe w 2013 roku – zmiany!

Planer na Dobry Rok

Becikowe w 2013 roku – zmiany!

Becikowe 2013 otrzymają rodzice, którzy osiągają najniższe dochody. Ale tych, którzy spodziewają się dziecka jeszcze w tym roku, uspokajamy – tu becikowe przyznawane będzie po staremu.

Pierwsza najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o becikowe 2013 to to, że becikowe nie będzie przyznawane, jak dotychczas, każdemu rodzicowi bez względu na dochód.

Stare zasady

Do końca tego roku becikowe przysługuje każdej rodzinie w tej samej kwocie – 1000 złotych – bez względu na to, jaki dochód osiągają rodzice. Pamiętajmy też, że becikowe przysługuje jednemu z rodziców (lub prawnemu opiekunowi). Becikowe wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że matka przynajmniej od 10. tygodnia ciąży przebywała pod opieką lekarską i przynajmniej 3 razy wykonała obowiązkowe badania. Zaświadczenie musi być przedłożone na stosownym druku. Takie zaświadczenie może wystawić każdy lekarz, niekoniecznie ginekolog. Może to również zrobić położna. Zaświadczenie składamy w terminie do roku od momentu przyjścia dziecka na świat.

Becikowe 2013 – CO SIĘ ZMIENI?

Becikowe rządowe od 2013 roku – tu wejdą w życie nowe zasady dotyczące kryterium dochodowego. Aby rodzice mogli ubiegać się o to świadczenie, dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 1922 zł netto. Rodziny o wyższych dochodach prawa do becikowego zostaną pozbawione. Pamiętajmy, że mowa o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o becikowe 2013.

Zobacz także

Nowe zasady przyznawania świadczenia wymuszą też dodatkowe zaświadczenie, które trzeba będzie dołączyć do wniosku o becikowe 2013 – tzn. oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów.

Becikowe 2013 tzw. „rodzinne” – tu nic się nie zmieni, ale rodzice będą mogli pobrać becikowe wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Nie trzeba będzie składać drugiego wniosku o becikowe. Wynika to z faktu, że rodzic, który ma prawo do dodatku, ma na pewno również prawo do becikowego.

Dodatek wyniesie tak jak dotychczas 1000 złotych, a więc w sumie łącznie z zapomogą – 2000 zł. Becikowe rodzinne, czyli dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, przyznawane jest rodzinom o niskich dochodach (nie więcej niż 504 zł na osobę, nie więcej niż 583 zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).O czym trzeba pamiętać? To świadczenie dostaną tylko ci, którzy mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego (tu należy spełniać określone kryteria).

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl