Becikowe 2014 bez zmian - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Becikowe 2014 bez zmian

Planer na Dobry Rok

Becikowe 2014 bez zmian

"Becikowe to jednorazowa zapomoga – 1000 zł, które otrzymuje matka, ojciec lub opiekun prawny z tytułu urodzenia dziecka (w przypadku np. bliźniąt rodzic na każde otrzymuje becikowe).

O becikowe będą mogli ubiegać się rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wzór zaświadczenia do pobrania TUTAJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA do pobrania TUTAJ

Zobacz także
jak zatrudnić nianię

 

Ustawa z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl