Wydarzenie


REKLAMA

Krąg kobiet w Bydgoszczy – iPomagalnia, 20 marca

Ipomagalnia zapraszamy do Kręgu Kobiet!
 

rozpoznasz i wzmocnisz swoje talenty i dary , z którymi przyszłaś na świat • doświadczysz mocy plynącej z Kobiecego Kręgu • nauczysz się kochać i wspierać siebie • podzielisz się swoją mądrością i doświadczeniem • wzmocnisz swoją odwagę postępowania. jak naprawdę czujesz • doświadczysz równowagi między braniem. a dawaniem

Zrob to dia siebie! - spotkanie ze swojq kobiecością!
Bycie kobiety w dzisiejszych czasach nie jest proste, ponie-wa2 naturalne wyczucie, to to oznacza, zostalo pogrzebane pod zalewem przemadrzalych ksiatek, artykulow i progra-mow telewizyjnych.
Memel wszystkle wspelczesne normy dotyczace re2nic miedzy plciami sa sztuczne i naciagane, odlegle od natury, odlegle od ludzkiego rozumu. Przez nie marry jedynie nieza-dowolone, nieszczelliwe kobiety i niezadowolonych. nieszczetliwych metczyzn - najlepszych klientOw spole-czenstwa konsumpcyjnego.
htlejmy odwage kochat samego sleble. Miejmy odwage postepowat tak, jak naprawde czujemy. Jet!' trzeba, wbrew wszystkiemu. co chce nam wm6wie twiat. Prawdziwi przyja-ciele dodadze nam odwagi I zachgce nas do tego. bytmy kierowali sie intuicje w tej wedrawce zwanej 2yciern.
Do Kregu Koblet zaprasza Danuta Melnik
 

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

kontakt 696 051 897 / 600 457 558
wstęp: 50 zł

 

 

Kategorie: