Wydawnictwo MiND


REKLAMA

WOLNE DZIECI Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą?

Dzieci potrzebują zabawy. Potrzebują zabawy z innymi dziećmi bez nadzoru dorosłych. Tylko w takiej zabawie mogą nauczyć się radzenia sobie z emocjami, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów i wielu, wielu innych umiejętności.

Kryzys szkoły Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?

  • Czy szkoła może sprawiać uczniom radość?
  • Czy może dawać satysfakcję nauczycielom?
  • Jak wspierać dziecko w obliczu presji szkolnej?
  • Jak rozwiązywać problemy, które rodzą się w klasie?

"Wychowanie bez nagród i kar". Rodzicielstwo bezwarunkowe- nowość Wydawnictwa MiND - konkurs rozsztrzygnięty!

Książka wybitnego amerykańskiego psychologa może zaskoczyć rodziców przyzwyczajonych do tradycyjnych poglądów na temat wychowania i dyscypliny. Powołując się na dziesiątki fachowych badań, autor demonstruje negatywne skutki kontrolowania dzieci za pomocą nagród, pochwał i kar. Co ważniejsze, demonstruje także, jak niszcząca dla dziecięcej psychiki jest warunkowa akceptacja, tak zwana miłość odmawiana, zależna od tego, czy dziecko spełnia oczekiwania rodziców. Jest ona częstym środkiem wymuszania posłuszeństwa u dzieci.

„Agresja - nowe tabu?” - książka Jespera Juula recenzja

Książka "Agresja - nowe tabu" jest najlepszą książką Jespera Juula. Właściwie co drugie zdanie kwalifikuje się do tego, by je wytłuścić, przemyśleć i włączyć na stałe do rodzicielskiego dekalogu.
To jest Janek - ma problemy z agresją. Takie zdanie słyszymy często w odniesieniu do dzieci, które w oczach dorosłych sprawiają trudności. Problemy z agresją to nowy skrót, etykieta, którą coraz chętniej posługują się nauczyciele, wychowawcy, a często i sami rodzice.

Juul poświęca całą książkę temu, by przyjrzeć się zjawisku agresji wśród dzieci. Już na początku stawia ważne i wyraźne rozróżnienie. Nie można w ten sam sposób kwalifikować zachowań dzieci czteroletnich i nastolatków.

Szanujący rodzice, szanujące dzieci, Marshall B. Rosenberg

Pod koniec listopada, nakładem Wydawnictwa MiND ukazała się książka Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie?
Książka doświadczonych trenerek Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC) to doskonałe wprowadzenie do rodzicielstwa zbudowanego na szacunku i empatii. Prezentuje zasady komunikacji empatycznej, która sprzyja rozwiązywaniu konfliktów i tworzeniu silnej więzi z dzieckiem.
Może stanowić pomoc dla rodziców i dzieci szukających wyjścia z błędnego koła wzajemnej krytyki, nieporozumień i niezaspokojonych potrzeb.

Strony