Jesper Juul

Kryzys szkoły Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?

  • Czy szkoła może sprawiać uczniom radość?
  • Czy może dawać satysfakcję nauczycielom?
  • Jak wspierać dziecko w obliczu presji szkolnej?
  • Jak rozwiązywać problemy, które rodzą się w klasie?

„Agresja - nowe tabu?” - książka Jespera Juula recenzja

Książka "Agresja - nowe tabu" jest najlepszą książką Jespera Juula. Właściwie co drugie zdanie kwalifikuje się do tego, by je wytłuścić, przemyśleć i włączyć na stałe do rodzicielskiego dekalogu.
To jest Janek - ma problemy z agresją. Takie zdanie słyszymy często w odniesieniu do dzieci, które w oczach dorosłych sprawiają trudności. Problemy z agresją to nowy skrót, etykieta, którą coraz chętniej posługują się nauczyciele, wychowawcy, a często i sami rodzice.

Juul poświęca całą książkę temu, by przyjrzeć się zjawisku agresji wśród dzieci. Już na początku stawia ważne i wyraźne rozróżnienie. Nie można w ten sam sposób kwalifikować zachowań dzieci czteroletnich i nastolatków.

Być mężem i ojcem, Jesper Juul – {książka dla niego} i poniedziałkowy konkurs! Rozstrzygnięty!

Do niedawna mężczyźni żyli w poczuciu, że ich rola polega głównie na zapewnieniu rodzinie środków do życia. Dzisiejsi ojcowie stopniowo przejmują odpowiedzialność za dzieci, jednak nie zawsze wiedzą, jak zbudować z nimi silną więź i zdobyć naturalny ojcowski autorytet.

Jesper Juul rozważa najważniejsze dylematy współczesnego męża i ojca. Radzi, jak odnaleźć swoją pozycję w rodzinie i odkryć radość bycia z bliskimi.

fragment tutaj : http://www.mamywsieci.pl/artyk...

Być mężem i ojcem – {książka dla niego}

OJCOWIE WCZORAJ I DZIŚ
Wprowadzenie
Do czasu pojawienia się rodziny, jaką znamy dzisiaj, mężczyźni żyli w poczuciu, że ich rola polega przede wszystkim na zapewnieniu środków utrzymania. Byli wprawdzie głową domu,
ale niemal nie angażowali się w jego życie emocjonalne. Taki wzór ojca utrzymywał się bardzo długo: od końca średniowiecza do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dopiero mężczyźni mojego pokolenia wpadli na pomysł, że mogą stać się integralną częścią wspólnoty i wziąć na siebie odpowiedzialność ‒ uczuciową i egzystencjalną ‒ za potomstwo.

"Przestrzeń dla rodziny"

Wychowywać z szacunkiem do siebie i dziecka
Wywiad-rzeka z Jesperem Juulem
Jak rozmawiać z dziećmi, a jak wykorzystywać konflikty? Co zrobić, by nie zatracić się w roli rodzica? Jesper Juul odpowiada o swoim podejściu do wychowywania i jego kluczowych aspektach

W rozmowie z Moniką Øien znany duński pedagog mówi o skutecznym budowaniu relacji pomiędzy członkami rodziny. Jak zdobyć autorytet bez potrzeby uciekania się do zakazów? Gdzie należy wyznaczać granice oraz dlaczego rodzice za bardzo się przejmują.

Strony