Agresja - nowe tabu?

„Agresja - nowe tabu?” - książka Jespera Juula recenzja

Książka "Agresja - nowe tabu" jest najlepszą książką Jespera Juula. Właściwie co drugie zdanie kwalifikuje się do tego, by je wytłuścić, przemyśleć i włączyć na stałe do rodzicielskiego dekalogu.
To jest Janek - ma problemy z agresją. Takie zdanie słyszymy często w odniesieniu do dzieci, które w oczach dorosłych sprawiają trudności. Problemy z agresją to nowy skrót, etykieta, którą coraz chętniej posługują się nauczyciele, wychowawcy, a często i sami rodzice.

Juul poświęca całą książkę temu, by przyjrzeć się zjawisku agresji wśród dzieci. Już na początku stawia ważne i wyraźne rozróżnienie. Nie można w ten sam sposób kwalifikować zachowań dzieci czteroletnich i nastolatków.