Dodaj do Katalogu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „FAMA”

E-mail: 

poradniafama@wp.pl

Miasto: 

Bydgoszcz

Telefon: 

52 348 4539

Ulica: 

ul. Toruńska 50

Zakres Usług: 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FAMA

Celem działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej FAMA jest wspieranie rozwoju i skuteczności uczenia się dzieci i młodzieży, udzielanie im i ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, a także wspieranie rodziców w ich świadomym i mądrym rodzicielstwie.

Badania:

- Dzieci, młodzież i dorośli ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia/

- Osób chcących poznać swoje możliwości i umiejętności przydatne w planowaniu kariery zawodowej

- Możliwości intelektualnych dorosłych, dzieci i młodzieży

- Zaburzeń rozwoju mowy

- W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych

- Więzi rodzinnych

- Zainteresowań

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania wszelkich opinii do szkół i innych instytucji. Zapewnia fachową kadrę psychologów i pedagogów oraz krótkie terminy oczekiwania na badania i wydanie opinii. Opinie wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną FAMA są uznawane we wszystkich instytucjach i urzędach w Polsce i Europie.
 

Terapia:

- Logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych

- Dyslektyczna /systematyczna co najmniej raz w tygodniu lub kierowana 1 x w miesiącu/

- Rodziny

- Zaburzeń w zachowaniu

Konsultacje:

- Dot. różnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

- Zaburzeń w zachowaniu

- Różnych trudności wychowawczych

- Relacji, potrzeb i ról w rodzinie

- Oraz wszystko to w czym może pomóc psycholog, pedagog lub terapeuta.

Miasto: 

Pełna nazwa: 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna "Fama"

Kategoria Katalogu: