Strona książki


REKLAMA

PROGRAM BYDGOSKA RODZINA 3+

Logo z napisem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to program, który ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny
i pozytywnego wizerunku dużej rodziny.

Sprzyja wzmacnianiu dużej rodziny, przeciwdziałaniu jej wykluczeniu, wspieraniu realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań oraz wyrównywaniu szans rozwojowych i życiowych dzieci.

 

Beneficjentami Programu będą rodziny, w tym rodziny zastępcze, zamieszkujące
w Bydgoszczy, składające się z rodziców lub jednego rodzica, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Każdy członek rodziny otrzyma imienną Bydgoską Kartę Rodzinną ze zdjęciem, którą będzie mógł posługiwać się indywidualnie.

Bydgoska Karta Rodzinna uprawnia do korzystania z systemu ulg, rabatów
i bonusów przygotowanych przez Partnerów Programu.

 

Masz liczną rodzinę? Dołącz do Programu!

 

Jak otrzymać Bydgoską Kartę Rodzinną?

pobierz i wypełnij wniosek
(LINK lub w jednym z biur meldunkowych na terenie Bydgoszczy)

dołącz do wniosku zdjęcia osób uprawnionych do otrzymania karty
(zdjęcia w formacie legitymacyjnym lub paszportowym, można dostarczyć na płycie CD oraz w wersji papierowej, należy je podpisać, mogą być to zdjęcia zrobione amatorsko)

złóż wniosek w biurze meldunkowym na terenie Bydgoszczy
(zaznacz we wniosku preferowane miejsce odbioru kart)

odbierz karty dla wszystkich członków swojej rodziny i ciesz się zniżkami

pamiętaj o ponownym złożeniu wniosku przed upływem terminu ważności Twojej karty!

 

REGULAMIN  

 

Punkty przyjmowania wniosków:

Biuro meldunkowe nr 1
ul. Przyrzecze 13; I piętro, pok. 106
85-102 Bydgoszcz 
tel.: 52 5858 126, 52 5858 840

Biuro meldunkowe nr 2
ul. 11 listopada 15
85-643 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 951

Biuro meldunkowe nr 3
ul. Okrzei 2
85-320 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 954; 52 5858 955

Biuro meldunkowe nr 4
ul. E. Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 736, 52 5858 737, 52 5858 739

Biuro meldunkowe nr 5
ul. Skłodowskiej-Curie 66a
85-733 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 950, 52 5858 959

Biuro meldunkowe nr 6
ul. Boya Żeleńskiego 18
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5859 830, 52 5858 958, 52 5858 953, 52 5858 952

AKTUALNA LISTA ZNIŻEK