Aktualności


REKLAMA

Program Dobry start czyli wyprawka 300+ dla każdego ucznia, kiedy i jak składać wniosek?

Program "Dobry start", zwany inaczej 300+, to nowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Polega na wypłacie jednorazowego świadczenia dla każdego uczącego się dziecka do 20. roku życia (do 18. roku życia, jeśli dziecko nie będzie kontynuowało nauki)

Tym razem nie ma kryterium dochodowego

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski o wyprawkę dla dziecka 300+ będzie można składać już od 1 lipca 2018 r.

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Pieniądze będą wypłacane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty.

Wnioski o wypłatę świadczenia drogą internetową będzie można składać od 1 lipca (poprzez portal www.empatia.mpips.gov.pl), a od 1 sierpnia drogą papierową.

Podania o 300+ można będzie składać w urzędach gmin, MOPS lub wydziałach świadczeń. Gmina po rozpoznaniu wniosku będzie miała 2 miesiące na wypłatę świadczenia.

W Bydgoszczy wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta, a program obejmie około 40 tys. dzieci.
W Toruniu będzie to Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.
 

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Kiedy nie będzie przysługiwało 300+?

Z programu "Dobry start" wyłączone będą przypadki, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie "Dobry start" będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą).

Wnioski o przyznanie świadczenia 300+, które zostaną złożone w lipcu i sierpniu, powinny zostać rozpatrzone, włącznie z wypłatą pieniędzy, nie później niż do końca września.

 

 

Kategorie: 

Więcej w tej kategorii

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka...

Posiadanie dziecka nieodłącznie wiąże się z chorobami, mniej lub bardziej poważnymi, a co za...

Już za chwilę  wakacje.  Jeśli zdecydowaliście się na wyjazd z "pełzającym" niemowlęciem...