Aktualności

Kursy dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych - Galileusz Toruń {Trwa nabór}

GALILEUSZ TORUŃ ZAPRASZA NA KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW
 

Kurs dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych:
 

• prowadzony jest z następujących bloków przedmiotowych: - matematyka, język polski, - język angielski • obejmuje 60 godzin wykładów i ćwiczeń z każdego bloku przedmiotowego, • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce.
 

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:
 

• powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,

• nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,

• nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,

• omówienie lektur wymaganych na egzaminie,

• opanowanie pisania wypracowań,

• nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania.

• uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,

• gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)

• sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym • stały monitoring postępów w nauce (sprawdziany wiedzy, zebrania dla rodziców),

• dogodna lokalizacja zajęć.

Opis zajęć
Program zajęć dla ósmoklasistów z obu bloków tematycznych opracowany został przez naszych metodyków i zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu utrwalenie materiału. W momencie gdy uczniowie osiągają właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań. Wszelkie powstałe w trakcie zajęć niejasności wyjaśniane są przez wykładowcę na konsultacjach indywidualnych, odbywających się po zakończeniu każdych zajęć. W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy uczniów, w trakcie kursu, odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane. Rodzice zainteresowani postępami dzieci, mogą uczestniczyć w zebraniach, organizowanych dwa razy w roku. Na przedostatnich zajęciach uczniowie podchodzą do próbnego egzaminu. Wyniki egzaminu omawiane są szczegółowo przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na ostatnich zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia. Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych, zimnych, toalety oraz poczekalni. 

 

Zapisz swoje dziecko juz teraz:

Kategorie: 

Więcej w tej kategorii

Galileusz Toruń zaprasza na kolejną już edycję półkolonii Zachęcamy dzieci w wieku 7-12 lat do...

Ruszają zapisy na wrzesień na zajęcia z programowania w Centrum Edukacyjnym Galileusz Toruń...

Martwisz się, że Twoje dziecko będzie zmuszone spędzić wakacje na betonowym podwórku? W takim razie...