Aktualności

W Bydgoszczy powstanie Terapeutyczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Ze Spektrum Autyzmu {Trwają zapisy}

Centrum Rozwoju Dziecka Motylek  otwiera kolejną placówkę, jedyną taką w regionie Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową dla Dzieci Ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi - „Błękitną Szkołę”. 

 

Szkoła zapewni m.in.

 

 • edukację szkolną i terapię dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • realizację podstawy programowej MEN dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka, poprzedzone wnikliwą diagnozą i obserwacją,
 • szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych m.in. terapię behawioralną, zajęcia logopedyczne, integrację sensoryczną, rehabilitację, basen, muzykoterapię, arteterapię, Metodę Dobrego Startu, terapię ręki, hipoterapię, kynoterapię i inne,
 • innowacyjne metody nauczania – uczymy poznawać i rozumieć świat wielozmysłowo,
 • wycieczki tematyczne, edukacyjne,
 • treningi rozwijające umiejętności społeczne, praktyczne i samodzielność,
 • kameralne, 3-4 osobowe klasy prowadzone przez nauczyciela i terapeutę,
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i terapeutów z doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem,
 • współpracę z rodzicami, stałą opiekę psychologa,
 • systematyczne monitorowanie postępów ucznia (superwizje, e-dziennik, sprawozdania),
 • możliwość nauczania indywidualnego w miejscu zamieszkania dziecka.

 

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2017 / 2018.

Zapisy do szkoły przyjmowane są pod nr telefonu 504 500 441 lub mailem biuro@blekitnaszkola.org.pl przez cały rok kalendarzowy