Aktualności

Komu przysługuje 500+ na pierwsze dziecko?

500+ na pierwsze dziecko przysługuje tylko w ściśle określonych przepisami okolicznościach. Program rodzina 500 + zakłada bowiem, że 500 zł przyznawane jest na drugie dziecko (i kolejne dzieci). Jednak także rodzice jedynaków mogą ubiegać się o świadczenie 500 zł na dziecko, jeśli spełniają odpowiednie kryterium dochodowe. Dotyczy to również rodzin, w których jest więcej niż 1 dziecko. Kiedy można wnioskować o 500+ na pierwsze dziecko?

Komu przysługuje 500 plus na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko (lub na jedynaka), miesięczny dochód przypadający na każdego członka rodziny nie może przekraczać 800 zł w przypadku dziecka zdrowego lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Wypełniając wniosek o 500+ na pierwsze dziecko, musisz pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających dochód oraz o wypełnieniu wszystkich koniecznych rubryk – w przeciwnym razem będziesz wzywana do uzupełnienia wniosku i później otrzymasz pieniądze.

Jakie dokumenty do wniosku o 500+ na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 zł na dziecko, musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku o 500 + na pierwsze dziecko musisz dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu;
  •  zaświadczenia o innych dochodach
  • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym; 
  • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego
  • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego). 
Pamiętaj! Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia dołączasz tylko w przypadku starania się o 500+ na pierwsze dziecko.
 
źródło: Program500Plus.pl

Kategorie: 

Więcej w tej kategorii

Czy podejmując zatrudnienie mam obowiązek ujawnienia pracodawcy, że jestem w ciąży? Czy grożą mi...