Aktualności

Co zmieni się w programie 500+ od 1 sierpnia?

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

 

Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  główne zasady pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieniają się także progi przyznania pieniędzy na pierwsze dziecko – 800 zł dochodu na członka rodziny i 1200 zł na członka rodziny w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Zmiany, natomiast dotyczyć będą osób samotnie wychowujących dziecko. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od ustalenia na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć dokument potwierdzający przyznanie alimentów. Wyjątkiem są sytuacje, gdy drugi z rodziców nie żyje bądź ojciec dziecka jest nieznany. Chodzi o ograniczenie liczby wyłudzanych świadczeń przez osoby żyjące w konkubinacie i zaniżających swoje dochody.

Druga istotna zmiana dotyczy innego typu wyłudzeń. 500 zł na dziecko trudniej będzie otrzymać osobom, które rozwiązały umowę i w ciągu trzech miesięcy podpisały nową na niższą kwotę. W ten sposób niektórzy obniżali dochody, by załapać się na świadczenie na pierwsze dziecko. Zmienią się również zasady wyliczania dochodu osób płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Wysokość tego dochodu na potrzeby przyznania świadczenia 500+ będzie ustalana co roku przez resort rodziny i publikowana w formie obwieszczenia.

Wnioski w Bydgoszczy można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 oraz w filii UM przy ul. Emilii Gierczak 6.

Wnioski w Toruniu więcej informacji  tutaj

Wnioski Włocławek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 26

Wnioski Grudziądz, MOPR, ul. Waryńskiego 34A, dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pok. 3 i 4.

Wszystkie punkty w kujawsko-pomorskim TUTAJ

Wnioski można także składać drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), ePUAP.

Kategorie: